Talousarvio 2020 - ryhmäpuheenvuoro valtuustossa

Keskiviikko 13.11.2019 - Juha Kantola

11.11.2019

Ryhmäpuheenvuoro - Porin keskustan valtuustoryhmä 2020 talousarvio

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut läsnäolijat, vuoden 2020 talousarviovalmistelua on vahvasti leimannut keskustelu verotulojen vaikeasta ennakoitavuudesta. Kuluvan vuoden aikana on vihdoinkin aloitettu joidenkin selvitysten tekeminen toiminnan tehostamiseksi. Esimerkiksi teknisissä toiminnoissa ja perusturvassa on nähtävissä mahdollisuuksia kehittää ja tehostaa toimintatapoja.

Pelkkä selvitysten tekeminen ei kuitenkaan auta. Selvitysten tekeminen ja teettäminen antaa parhaimmillaankin mahdollisuuksia muuttaa toimintaa tarkoituksenmukaisempaan ja taloudellisempaan suuntaan.

Odotamme, että te viranhaltijat, teette meille esityksiä, joilla saadaan toivottuja vaikutuksia. Meidän päättäjien pitää uskaltaa tehdä näiden esitysten pohjalta rohkeita ja kauaskantoisia päätöksiä, koska vain tehdyt päätökset vaikuttavat.

Nostan talousarvioehdotuksesta muutamia Keskustalle tärkeitä asioita. Veroprosenttien säilyttäminen nykyisellä tasolla antaa tärkeän positiivisen viestin alueemme elinkeinoelämälle, asukkaille ja kolmannen sektorin toimijoille. Kotihoidontuen kuntalisän säilyttäminen antaa myös vahvan viestin siitä, että myös kodeissa tehtävää kasvatustyötä arvostetaan ja tuetaan. Onneksi viranomainen ei ole vieläkään lapsen lähin omainen.

Harmiksemme joudumme toteamaan, että koko kaupungin kehittäminen ei talousarvioehdotuksessa vieläkään näy. Olemassa olevien koulukiinteistöjen peruskorjaaminen on toki hyvä alku tälle, mutta Keskusta kaipaa kokonaisvaltaisempaa otetta koko kaupungin kehittämiseksi. Toivottavasti viimeistään tulevana vuotena käynnistetään Pori-sopimuksen mukainen reuna-alueiden kehittämissuunnitelma.

Kaupungissa toteutettua organisaatiouudistusta ollaan parhaillaan arvioimassa ja edellytämme, että tässä selvitystyössä havaitut kehittämiskohteet tuodaan mahdollisimman pian päätöksentekoon.

Tulevien suunnitelmavuosien osalta taloutta on onneksi ainakin lukujen perusteella tarkoitus tasapainottaa. Suunnitelmavuosien talous on rakennettu nyt käytännössä kokonaan verotulojen ja valtionosuuksien nousun varaan. Jos verotulot tai valtionosuudet eivät toteudu, on oltava valmius ryhtyä nopeisiinkin toimenpiteisiin. Tämä koskee myös tulevaa vuotta.

Porissa on palattava perusasioiden äärelle. Kuntalaisille välttämättömien lakisääteisten palvelujen pitää toimia. Samalla pitää varautua siihen, että kaikkia nykyisiä ei-lakisääteisiä toimintoja ei välttämättä enää tehdä.

Keskustan valtuustoryhmä on valmis pääosin hyväksymään talousarvioesityksen.

Tämä saa kyllä luvan olla viimeinen alijäämäinen talousarvio. Jos suunnitelmavuosien verotulojen nousu ei näytä toteutuvan, toimenpiteitä on tehtävä talouden tilanteen korjaamiseksi.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Tilinpäätös - ryhmäpuheenvuoro valtuustossa

Maanantai 17.6.2019 klo 18:35 - Juha Kantola

17.6.2019

Ryhmäpuheenvuoro - Porin keskustan valtuustoryhmä 2018 tilinpäätös

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja virkamiehet, vuosi 2018 oli talouden näkökulmasta todella heikko. Aiemmissa puheenvuoroissa on nostettu esille useita syitä heikkoon tilanteeseen. En tartu nyt niihin. Jatkossa suunnan pitää kuitenkin muuttua.

Onneksi joitakin selvityksiä talouden tervehdyttämiseksi on ryhdytty tekemään. Kaupunginjohtaja esitteli juuri päätettäväksi tulevia asioita. Nyt tarvitaan erityistä päättäväisyyttä tarvittavien uudistusten toteuttamiseksi. Vain tehdyt päätökset auttavat meitä saamaan Porin talouden kuntoon. Arviointikertomuksessa selkeästi mainitut kehittämiskohteet pitää ottaa vakavasti.

Vuosi sitten tältä paikalta esitin, että valtuuston pitäisi arvioida organisaatiouudistuksen onnistumista. Johtamisjärjestelmän arviointityö on nyt alkamassa. Selvitettäviä kysymyksiä organisaatiouudistuksen onnistumisen arvioinnissa ovat ainakin se, että saavutettiinko uudistukselle asetetut tavoitteet ja toisaalta, kaventuiko luottamushenkilöiden vaikutusvalta?

Kiitokset virkamiehille tekemästänne työstä ja rohkeistakin esityksistä, joita olette meille päätöksentekijöille tehneet. Tehkää niitä jatkossakin.

Keskustan valtuustoryhmä puoltaa vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.

Kommentoi kirjoitusta.

Palveluverkkouudistus - puheenvuoro valtuustossa

Maanantai 17.6.2019 klo 18:33 - Juha Kantola

27.5.2019

Arvoisa puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut.

Kaupunginhallituksen päätettäväksi palveluverkkouudistus tuli tämän vuoden maaliskuussa. Ehdotettu malli olisi pitänyt sisällään valtavia investointeja eikä se ottanut riittävästi huomioon hyviä toimivia rakenteita ja rakennuksia. Asia palautettiin uuteen valmisteluun ja jatkovalmistelussa uudistuksesta päästettiin suurimmat ilmat pihalle. Nyt käsiteltävänä olevassa päätösehdotuksessa näkyy aiempaa paremmin Keskustan valtuustoryhmänkin ajama koko kaupungin kehittäminen. Pääosaltaan esitys onkin sellaisenaan hyväksyttävissä.

Palveluverkkouudistuksessa on pyritty vahvistamaan toimivia rakenteita, mutta päätösesitys pitää sisällään kuitenkin kahden koulun lakkauttamisen. Päätösesityksessä sekä Ruosniemen että Toejoen koulut esitetään lakkautettavaksi siten, että näiden alueiden kaikki peruskoululaiset sijoitettaisiin yhteen valtavan suureen tuhannen oppilaan mammuttikouluun. Tuhannen oppilaan sijoittaminen yhteen suureen koulurakennukseen ei vähennä tilantarvetta yhtään. Liikuntasaleja tarvitaan sama määrä, ruokailutilaa tarvitaan sama määrä ja niin edelleen. Mitä säästöä tästä aiotaan saada? Selvitysten mukaan suurin osa oppilaista asuu alle viiden kilometrin päässä suunnitellusta uuden koulun paikasta, mutta eivät suinkaan kaikki. Koulukuljetusta tarvitsevien oppilaiden määrä ilman muuta lisääntyy ja kustannukset kasvavat tältä osin selvästi nykyisestä. Välituntivalvonnan tarve ei vähene vaan päinvastoin saattaa lisääntyä. Kuinka hyvin lapset tunnetaan koulussa? Lapsen etu ollaan upottamassa syvälle Pohjois-Porin tulvauomaan. Meneekö lapsi tulvaveden mukana?

Kaiken takana taitaa olla kuitenkin raha – uusien tonttien myynnistä saatava raha. Suurkoulua on suunniteltu keskelle rakentamattomia ja asemakaavoittamattomia peltoja alueelle suunnitellun tulvauoman varteen. Minulle on vakuutettu, että Pohjois-Porin alue on vetovoimainen ja sinne rakennetaan paljon uusia taloja. Onko nyt siis niin, että uusien talojen rakentamisen toivossa ollaan valmiita kääntämään selkä kaikille niille Ruosniemen ja Toejoen alueen lapsiperheille, jotka ovat hakeutuneet kohtuullisen kokoisen koulun vaikutuspiiriin?

Esitän, että tuhannen oppilaan yhtenäiskoulun rakentamisesta luovutaan ja, että Ruosniemen ja Toejoen koulujen tilalle rakennetaan uudet alakoulut.

Kommentoi kirjoitusta.

Jokainen ihminen on yhden työpaikan arvoinen

Keskiviikko 13.3.2019 - Juha Kantola

Sanotaan, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Työ antaa meille jokaiselle mahdollisuuden tuntea itsemme tärkeäksi. Uskon, että jokainen haluaa omalla panoksellaan osallistua oman ympäristönsä rakentamiseen.

Kukaan meistä työssäkäyvistä ei voi väittää, että olisi omalla erinomaisuudellaan ansainnut työpaikkansa. Ahkeruudesta ja osaamisesta seuraa yleensä hyviä asioita, mutta työpaikan saamiseen tarvitaan usein myös sitä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Joku on joskus myös väärässä paikassa väärään aikaan eikä työn puute tee hänestä yhtään huonompaa ihmistä.

Meidän on edelleen kaikin keinoin ponnisteltava uusien työpaikkojen syntymisen edesauttamiseksi luomalla yrityksille toimimisen edellytyksiä. Tällä vaalikaudella yli 120 000 ihmistä on saanut työpaikan. Keskustan johdolla tehty työ kantaa hedelmää ja yhä useammasta kodista lähdetään töihin. Tavoitteena pitää olla, että tulevalla vaalikaudella yli 100 000 ihmistä saisi työpaikan.

Jokainen ihminen on yhden työpaikan arvoinen.

Kommentoi kirjoitusta.

Rohkeasti. Hyvän huomisen puolesta.

Perjantai 22.2.2019 - Juha Kantola


Päättäjänä haluan luoda uskoa tulevaisuuteen aikana, jolloin epävarmuus valtaa alaa. On oltava rohkea silloinkin, kun tulevaisuus näyttää sumuiselta.

Työssäni maanmittarina joudun ratkaisemaan ristiriitatilanteita. Valmistaudun huolellisesti asioiden taustoja ja lainsäädäntöä selvittäen. Kuuntelen osapuolten näkemyksiä ja pyrin etsimään ensisijaisesti sovintoratkaisua. Uskon kuitenkin, että epämiellyttäväkin päätös on hyvin perusteltuna hyväksyttävissä.

Koen, että pyrkimykseni rakentavaan yhteistyöhön ja verkostojen laajentamiseen ovat auttaneet minua niin työssäni kuin kuntapäättäjänä. Ratkaisuvaihtoehtojen nopea hahmottaminen on myös helpottanut minua päätöksenteossa. Isänä olen oppinut, että kaikkien perheenjäsenten huomioiminen on tärkeää.

Sydäntäni lähellä ovat lapset ja nuoret. Haluan, että jätämme maamme tuleville sukupolville hyvänä ja turvallisena paikkana elää. Emme voi elää yli luonnon kantokyvyn. Työssäjaksamisen ja työttömyyden haasteisiin on tartuttava rohkeasti. Työ on parasta sosiaaliturvaa. Jokainen suomalainen on yhden työpaikan arvoinen.

Satakunnan tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita ovat raideyhteyksien, tiestön ja satamien kehittäminen sekä laajan ammatillisen ja korkeakoulutuksen säilyttäminen maakunnassamme.

Nyt tarvitaan hyvän huomisen tekijää. Olen siihen valmis.

Kommentoi kirjoitusta.

Yhteisen hyvän asialla

Sunnuntai 11.11.2018 - Juha Kantola

Asetuin kannustettuna ensimmäistä kertaa ehdolle kotikaupunkini Porin valtuustoon vuoden 2012 kuntavaaleissa ja saamani äänimäärä riitti tuolloin varavaltuutetun tehtävään. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa lupauduin ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin ja sain keskustalaisista ensikertalaisista eniten ääniä. Vuoden 2017 kuntavaaleissa saamani äänimäärä oikeutti paikkaan kaupunginvaltuustossa. Toimin nyt valtuustoryhmämme puheenjohtajana ja kaupunginhallituksen toisena varapuheenjohtajana. Haluan joka päivä olla saamani luottamuksen arvoinen.

Keskustalaisessa järjestötyössä olen aikaisemmin toiminut Keskustan Satakunnan piirihallituksen ja työvaliokunnan jäsenenä sekä Keskustan Porin kunnallisjärjestön puheenjohtajana.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleihin lähdin sillä ajatuksella, että haluan tuoda kokeneeseen ehdokaskaartiimme hieman nuorempaa näkökulmaa. Olinhan ehdokasjoukkomme toiseksi nuorin. Yllätykseni oli suuri, kun sain keskustalaisista ensikertalaisista eniten ääniä. Sain valtavasti oppia itseäni kokeneemmilta ja nyt tiedän huomattavasti enemmän siitä, miten päästä kohtaamaan ihmisiä. Siitähän vaalityössä on viime kädessä kysymys – ihmisen kohtaamisesta ja oman vaihtoehdon kertomisesta. Äänestäjähän tekee lopulta päätöksensä vaaliuurnilla - yksin.

Olen ehdolla kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Liity tukijoukkoihini tai seuraa muuten matkaani kohti kansanedustajan tehtävää.

Kommentoi kirjoitusta.

Ajatuksia eduskuntavaalien alla 2015

Lauantai 3.1.2015 klo 16:08 - Juha Kantola

Keskustan Satakunnan piirin syyskokous valitsi minut eduskuntavaaliehdokkaaksi lokakuussa 2014. Saamastani luottamuksesta kiitän kaikkia asiaan vaikuttaneita ihmisiä. Tätä ennen oli kuitenkin tapahtunut jo paljon.

Vuoden 2012 kuntavaalien jälkeen esitettyjen pyyntöjen myötä minulle alkoi selkeytyä ajatus eduskuntavaaliehdokkuudesta - vuoden 2019 vaaleissa. Olin ajatellut, että seuraan ensin jonkun muun kampanjointia sivusta. Niin seurasinkin: huomasin tarkkailevani maata kiertäneiden eurovaaliehdokkaiden kampanjointia. Muutamat ihmiset ryhtyivät rohkaisemaan minua asettumaan ehdolle jo kevään 2015 eduskuntavaaleissa ja varmemmaksi vakuudeksi Keskustan Keski-Porin paikallisyhdistys päätti esittää minua eduskuntavaaliehdokkaaksi vuoden 2015 vaaleihin.

Kävin ankaran keskustelun itseni kanssa siitä, kumpi voittaa. Vastakkain olivat elämäntilanteeni vaatima harkinta ajankäytön riittävyydestä kampanjointiin ja intohimo vaikuttaa. Jätin varsinaisen kesäloman pitämättä. Keskustelin asiasta monien ihmisten kanssa enkä vähiten kotona. Kotona näytettiin vihreää valoa ja luvattiin tukea kampanjassa. Tämän jälkeen intohimo vaikuttamiseen otti selkeän voiton.

Keskeisiä teemojani ovat asuminen, liikenne, perhe, työ ja koulutus.

Hihat on kääritty.

Kommentoi kirjoitusta.