Talousarvio 2020 - ryhmäpuheenvuoro valtuustossa

Keskiviikko 13.11.2019 - Juha Kantola


11.11.2019

Ryhmäpuheenvuoro - Porin keskustan valtuustoryhmä 2020 talousarvio

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut läsnäolijat, vuoden 2020 talousarviovalmistelua on vahvasti leimannut keskustelu verotulojen vaikeasta ennakoitavuudesta. Kuluvan vuoden aikana on vihdoinkin aloitettu joidenkin selvitysten tekeminen toiminnan tehostamiseksi. Esimerkiksi teknisissä toiminnoissa ja perusturvassa on nähtävissä mahdollisuuksia kehittää ja tehostaa toimintatapoja.

Pelkkä selvitysten tekeminen ei kuitenkaan auta. Selvitysten tekeminen ja teettäminen antaa parhaimmillaankin mahdollisuuksia muuttaa toimintaa tarkoituksenmukaisempaan ja taloudellisempaan suuntaan.

Odotamme, että te viranhaltijat, teette meille esityksiä, joilla saadaan toivottuja vaikutuksia. Meidän päättäjien pitää uskaltaa tehdä näiden esitysten pohjalta rohkeita ja kauaskantoisia päätöksiä, koska vain tehdyt päätökset vaikuttavat.

Nostan talousarvioehdotuksesta muutamia Keskustalle tärkeitä asioita. Veroprosenttien säilyttäminen nykyisellä tasolla antaa tärkeän positiivisen viestin alueemme elinkeinoelämälle, asukkaille ja kolmannen sektorin toimijoille. Kotihoidontuen kuntalisän säilyttäminen antaa myös vahvan viestin siitä, että myös kodeissa tehtävää kasvatustyötä arvostetaan ja tuetaan. Onneksi viranomainen ei ole vieläkään lapsen lähin omainen.

Harmiksemme joudumme toteamaan, että koko kaupungin kehittäminen ei talousarvioehdotuksessa vieläkään näy. Olemassa olevien koulukiinteistöjen peruskorjaaminen on toki hyvä alku tälle, mutta Keskusta kaipaa kokonaisvaltaisempaa otetta koko kaupungin kehittämiseksi. Toivottavasti viimeistään tulevana vuotena käynnistetään Pori-sopimuksen mukainen reuna-alueiden kehittämissuunnitelma.

Kaupungissa toteutettua organisaatiouudistusta ollaan parhaillaan arvioimassa ja edellytämme, että tässä selvitystyössä havaitut kehittämiskohteet tuodaan mahdollisimman pian päätöksentekoon.

Tulevien suunnitelmavuosien osalta taloutta on onneksi ainakin lukujen perusteella tarkoitus tasapainottaa. Suunnitelmavuosien talous on rakennettu nyt käytännössä kokonaan verotulojen ja valtionosuuksien nousun varaan. Jos verotulot tai valtionosuudet eivät toteudu, on oltava valmius ryhtyä nopeisiinkin toimenpiteisiin. Tämä koskee myös tulevaa vuotta.

Porissa on palattava perusasioiden äärelle. Kuntalaisille välttämättömien lakisääteisten palvelujen pitää toimia. Samalla pitää varautua siihen, että kaikkia nykyisiä ei-lakisääteisiä toimintoja ei välttämättä enää tehdä.

Keskustan valtuustoryhmä on valmis pääosin hyväksymään talousarvioesityksen.

Tämä saa kyllä luvan olla viimeinen alijäämäinen talousarvio. Jos suunnitelmavuosien verotulojen nousu ei näytä toteutuvan, toimenpiteitä on tehtävä talouden tilanteen korjaamiseksi.

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini